Blem VurderingsserviceSiden 1972
Rådgivning & Vurdering - 40 45 45 85
Velkommen til Blem Vurderingsservice
  • Vi har igennem mange år foretaget registreringer og vurderinger for skifteret og advokater til brug for værdiansættelse i dødsboer.
  • Vi laver indbovurderinger til brug for bobehandlere i offentlige og private boer, såvel dødsboer som biler og både.
  • Vurderingen, evt. suppleret med fotos, er endvidere velegnet som fordelingsnøgle mellem arvinger.
  • Dersom ønskes, kan nøjere ransagning efter familiefotos, værdipapirer, skøder, boxnøgler og ejer/andelsbeviser også foretages og leveres direkte til Deres kontor.
  • El, fjernvarme, vand og gas målertal aflæses og indsættes til slut i vurderingen.
  • Rydningsomkostninger på indbo samt kld/ loftrum anslås.
  • Vi anviser gerne arvinger og advokat om indboets realisations muligheder til auktion og direkte salg.
  • Vurdering og registrering vil kunne gennemføres indenfor max 8 dage fra Deres henvendelse.